Tietoa avustuksista

Virtain kaupungin liikunta-ja nuorisotoimi jakaa avustuksia seuroille ja yhdistyksille vuosittain määrärahojen puitteissa. Haettavina ovat perusavustus ja kohdeavustukset. Avustuksia haetaan aina kirjallisesti niihin tarkoitetuilla lomakkeilla, mitkä löytyvät viereisestä listasta. Hakemukseen liitetään lomakkeessa mainitut liitteet ja hakemuksen on oltava perillä aina määräpäivään mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida huomioida.

Perusavustuksenhaku on huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.  Hakemus tehdään perusavustulomakkeella ja liiteeksi laitetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kohdeavustusjaetaan kahdesti vuodessa. Ensimmäinen erä haetaan ajalta 1.8-31.12 ja haku päättyy 15.1. Toinen erä haetaan ajalta 1.1.-31.7. ja haku päättyy 31.8. Kohdeavustusta haettaessa liitteenä täytyy olla harjoitus-/kokoontumispäiväkirjat, kuitit koulutuksista, retkistä, salivuokrista sekä yhteenvetolomake.

Tarkemmat avustusmyöntämisperusteet löytyvät linkistä viereiseltä sivulta.

 

Avustusohjeet ja
-lomakkeet

Harjoituspäiväkirjasta ja kokoontumispäiväkirjasta on sekä sähköiset että tulostettavat muodot. Tulostettavaa muotoa voitte käyttää harjoituksissa, missä voitte kirjata paikallaolevat listaan. Kohdeavustusta haettaessa tulee olla täytettynä ja tulostettuna sähköinen lomake. Sähköiseen lomakkeeseen mahtuu noin kuukauden harjoitukset, jos harjoituksia on useammin kuin kerran viikossa. Sähköinen lomake tulee täyttää kerralla, painaa lähetä nappia ja tulostaa sen jälkeen lomake. Lomakkeessa tulee olla vastuuvetäjän allekirjoitus.

Sähköiset lomakkeet

PDF-lomakkeet 

 • Harjoituspäiväkirja  (liikunta)
 • Kokoontumispäiväkirja(nuoriso)
 • Tilanvarauslomake
 • Avustusten jakoperusteet
 • Yhdistysluettelo lomake
 • Kohdeavustuksen yhteenvetolomake liikuntatoimi
 • Koulutusavustushakemus(nuoriso)
 • Leiri- ja retkitoiminta-avustushakemus(nuoriso)
 • Stipendisäännöt
 • Uimahallikuljetusten avustuslomake
 • Liikunta ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010-2015